جستجو

و من كلام له ع و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى الفرار

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

20 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) هر آينه ، اگر مى‏ديديد آنچه را كه مردگانتان پس از مرگ ديده‏اند ، بيتابى مى‏نموديد و وحشت بر شما چيره مى‏شد . [ و آنچه را ناشنيده مى‏گرفتيد ، مى‏شنيديد ] و سر به فرمان خدا مى‏آورديد . ولى آنچه مردگانتان پس از مرگ ديده‏اند ، اكنون از چشم شما پنهان است و بزودى پرده‏هاى بالا خواهد رفت . آن حقايق را به شما نيز نشان دادند ، ولى ديدن نخواستيد و به گوش شما رسانيدند ، ولى شنيدن [ 71 ] نخواستيد . شما را راه نمودند ، ولى ره يافتن نخواستيد . براستى مى‏گويم كه عبرتها و اندرزها بر شما آشكار بود و از آنچه مى‏بايد دورى جوييد شما را منع كردند و پس از ملائكه ، كه رسولان آسمان‏اند ، جز انسان فرمان خداوند را ابلاغ ننمايد .