جستجو

و من كلام له ع قاله للأشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب فمضى في بعض كلامه شي‏ء اعترضه الأشعث فيه فقال يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

19 [ و از سخنان آن حضرت است كه به اشعث پسر قيس فرمود . امام بر منبر كوفه خطبه مى‏خواند ، در سخن او جمله‏اى آمد 1 ، اشعث بر او خرده گرفت و گفت : اين سخن به زيان [ 21 ] توست نه به سود تو . امام نگاه خود را بدو دوخت و فرمود : ] تو را كه آگاهانيد كه سود من كدام است و زيان من كدام ، كه لعنت خدا و لعنت كنندگان بر تو باد 2 . اى متكبّر متكبّرزاده 3 ، منافق كافرزاده يكبار در عهد كفر 4 اسير گشتى ، بار ديگر در حكومت اسلام 5 به اسيرى درآمدى ، و هر دو بار نه مال تو تو را سودى بخشيد و نه تبارت به فريادت رسيد . آن كه كسان خود را به دم شمشير بسپارد و مرگ را به سر آنان آرد ، سزاوار است كه خويش وى ، دشمنش دارد و بيگانه بدو اطمينان نيارد 6 .