جستجو

و من كلام له ع في الإيمان و وجوب الهجرة أقسام الإيمان

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

189 و از سخنان آن حضرت است برخى ايمان در دلها برقرار است ، و برخى ديگر ميان دلها و سينه‏ها [ 206 ] عاريت و ناپايدار . تا روزگار سرآيد و مرگ درآيد . پس اگر از كسى بيزاريد ، او را واگذاريد تا مرگ بر سر او آيد ، آنگاه از او بيزار بودن يا نبودن شايد . هجرت 1 همچنان است كه بود و پيوسته هجرت بايد نمود مادام 2 كه خدا خواهد مردم زمين را پايدار دارد ، از آن كه پنهانى گزيند و يا خود را آشكار دارد . نام مهاجر بر كسى ننهند ، جز كه حجّت روى زمين را بشناسد . پس آن كه او را شناخت و پذيرفت مهاجر است ، و آن را كه خبر وى بدو رسيد ، و به گوش دل شنفت ، مستضعف نتوان گفت 3 . دانستن كار ما چنانكه بايد و شناختن ما چنانكه شايد كارى است سخت ، و تحمّل آن دشوار ، كسى آن را بر نتابد جز مرد ديندار ، كه خدا او را آزموده و ايمانش در دل بوده . و حديث ما را فرا نگيرد جز سينه‏هاى امانتدار ، و خردهاى بردبار . مردم از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد ، كه من راههاى آسمان را بهتر از راههاى زمين مى‏دانم ، پيش از آنكه فتنه‏اى پديد شود كه همچون شتر بى صاحب گام بردارد ، و مهار خود پايمال كند و مردمان را بكوبد و بيازارد ، و عقل صاحب خردان را ببرد و در حيرتشان گذارد .