جستجو

و من كلام له ع في معنى الحكمين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 319 ) 176 گفتارى است در تحليل بازى حكميت پس سرانتان در گزينش دو مرد ، همراى شدند و ما از آن دو تعهد گرفتيم كه بى هيچ قيد و شرطى در برابر قرآن تسليم باشند و از آن تجاوز نكنند زبانشان با قرآن همسو و دلهاشان پيرو آن باشد . اما آن دو ، از راستاى قرآن به گمراهه در افتادند ، و به رغم آن كه حق را مى‏ديدند ، رهايش كردند . گرايششان به جور بود و روششان كجروى . در عين حال شرطى كه با آنان در حكم به عدالت و عمل به حق كرده بوديم ، بر بدانديشى و داورى ستم‏گرانه‏شان پيشى جست و اينك كه آنان در راستاى حق راهشان را از ما جدا نموده‏اند و به گونه‏اى ناشناخته ، حكمى وارونه صادر كرده‏اند ، [ 209 ] اين ماييم كه سندى خدشه ناپذير به سود خويش در دست داريم .