جستجو

و من كلام له ع في معنى الحكمين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 421 ] 176 سخنى از آن حضرت ( ع ) در باب آن دو حكم رأى سرانتان بر آن قرار گرفت كه دو مرد را برگزينند . و ما از آن دو پيمان گرفتيم كه هرچه قرآن گويد همان كنند و از آن تجاوز ننمايند . زبانشان با قرآن باشد و دلشان پيرو قرآن . ولى آن دو گمراه شدند و با آنكه حق را به عيان مى‏ديدند تركش گفتند و دلشان به ستم متمايل بود و كجروى شيوه آنها . شرط كرده بوديم كه در داورى به عدالت گرايند و به حق عمل كنند و اين پيش از آن بود كه چنان رأى بد و ستمكارانه‏اى بدهند . اكنون كه آن دو پاى از جاده حق بيرون نهاده‏اند و حكمى واژگونه داده‏اند تا به رأيشان وقعى ننهيم ، حجت به سود ما و در دست ماست .