جستجو

و من كلام له ع في معنى طلحة بن عبيد الله و قد قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير إلى البصرة لقتاله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 312 ) [ 203 ] 173 گفتارى است از آن حضرت درباره‏ى طلحه گذشته‏ى من گواه است كه هرگز با جنگ ، تهديد نشده‏ام و از زخمه‏هاى شمشير نهراسيده‏ام ، چرا كه من بر وعده‏هاى نصرت پروردگارم تكيه دارم . به خدا سوگند ، شتاب او با شمشير آخته براى خونخواهى عثمان جز اينش توجيهى نباشد كه از بازخواست خون او مى‏هراسد ، به ويژه كه خود در آماج اتهام باشد و در ميان آنان ، كسى به خون عثمان از او آزمندتر نبوده باشد . چنين است كه با اين لشگركشى آهنگ مغالطه دارد ، تا چهره‏ى واقعى جريان در نقاب بماند و زمينه‏ى شك فراهم آيد به خدا سوگند كه او در جريان عثمان در اين سه زمينه‏ى بايسته ، هيچ اقدامى نكرد : اگر پسر عفان ستم‏گر بود كه خود نيز بر اين باور بود مى‏بايستى كشندگانش را يارى دهد ، و ياورانش را طرد كند . اگر مظلوم بود ، سزاوار بود كه از مدافعان و توجيه‏كنندگان كارهاى او باشد . اگر مواضع و عملكردش در كنام شك بود ، مى‏بايستى كناره‏گيرى كند و در كنج عزلت بى‏حركت بماند و مردم را با او واگذارد . اما او هيچ يك از اين سه را برنگزيد و راهى را پوييد كه مدخل آن ناشناخته باشد و هيچ توجيه درستى ندارد .