جستجو

و من خطبة له ع عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة الأمور الجامعة للمسلمين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 301 ) 168 گفتارى است از آن حضرت به هنگام حركت توطئه‏گران جمل به سوى بصره بى‏گمان خداوند فرستاده‏اى رهنما را ، با كتابى گويا و جريانى پويا ، برانگيخت كه ، در ارتباط با آن ، تنها كسى به هلاكت افتد كه سقوط در سرشتش باشد . آن چه ما را به نابودى تهديد مى‏كند ، بدعتهاى شبهه‏آلود است كه خدا ما را از گزندش حفظ فرمايد . در اين ميان آن چه انقلاب شما را تضمين مى‏كند ، پذيرش [ 198 ] ولايت الهى باشد . پس به دور از جوپذيرى و از دل و جان ، فرمانش را گردن نهيد . خداى را سوگند كه يا چنين كنيد ، يا نعمت سلطنت اسلام از دست دهيد كه ديگر به شما باز نگردد تا اين جريان از ميان مردمى جز شما سر برآرد . ( 302 ) شك نيست كه اين گروهكان اينك بر محور ناخشنودى از زمامدارى من به هم پيوسته‏اند و من تا آن جا كه براى جامعه احساس خطر نكنم ، شكيبايى پيشه كنم . كه اگر انديشه‏ى نادرست اينان را امكان اجرا فراهم آيد ، نظام مسلمانان گسيختگى يابد . واقعيت جز اين نباشد كه دنيا خواهى اينان به انگيزه‏ى حسد ورزى بر كسى باشد كه خداوند بازگشت خلافت را به او خواهد . از اين روى اينك بر آن‏اند ، كه جريانها را به واپس برانند . حقى كه شما بر من داريد ، عمل به كتاب خداى متعال است و سيره‏ى رسول كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد و حق آن بزرگ را برپا داشتن ، و سنتش را برافراشتن .