جستجو

و من خطبة له ع عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة الأمور الجامعة للمسلمين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

169 و از خطبه‏هاى آن حضرت است هنگامى كه اصحاب جمل به بصره رفتند همانا خداوند پيامبرى را برانگيخت راهنما ، با كتابى به حق گويا ، و شريعتى راست و برپا . آن كه با اوست رستگار است و هلاك نشود جز كسى كه [ 176 ] تبهكار است . همانا آنچه در دين نبود و نو پديد آمده است ، و آنچه سنّت نيست و همانند سنّت است ، موجب تباهى امّت است . جز آنكه خدا رحمت آرد و بنده را از آن نگاه دارد . همانا حكومتى كه از جانب خدا برپاست 1 ، نگاهبان كارهاى شماست . پس فرمانش را گردن نهيد از بن دندان ، نه از روى كراهت تا سرزنش شويد بدان . به خدا سوگند ، كه بايد چنين كنيد ، و گرنه خدا دولت اسلام را از شما منتقل خواهد كرد ، سپس هيچگاه آن را به شما بازنخواهد آورد ، و به هم درشود و به دست مردمى ديگر شود 2 . همانا اينان 3 فراهمند ، و از من و حكومت من ناخرسند . من شكيبايى مى‏ورزم چندانكه از پراكندگى جمعيّت شما نترسم ، چه ، اگر آنان اين رأى سست 4 را پيش برند ، رشته كار مسلمانان از هم بگسلد . آنان اين دنيا را طلبيدند 5 . چون بر آن كس كه خدا آن را بدو ارزانى داشته حسد ورزيدند . مى‏خواهند كار را به گذشته بازگردانند و بار ديگر ما را از حكم برانند . شما را بر ما حقّ عمل به كتاب خدا ، و سيرت رسول خداست ، و حقوق او را گزاردن و سنّت او را برپا داشتن .