جستجو

و من خطبة له ع في أوائل خلافته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

166 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آغاز خلافتش فرمود خداى سبحان ، كتابى هدايت كننده نازل كرد و در آن نيكيها و بديها را بيان فرمود . پس به راه نيكى رويد تا هدايت شويد و از بدى اعراض كنيد تا به راه راست افتيد . [ 397 ] بر شما باد به واجبات . آنها را براى خداى به جاى آريد تا شما را به بهشت برد . خداوند چيزهايى را ، كه ناشناخته نيست ، بر شما حرام كرده [ و چيزهايى را كه در آنها عيبى نيست بر شما حلال نموده . ] حرمت مسلمان را از هر حرمتى برتر داشته . حقوق مسلمانان را به اخلاص و يكتاپرستى پيوند داده . پس مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند ، مگر پاى حق در ميان باشد كه گزند بر مسلمان جز در موردى كه واجب باشد روا نيست . سبقت گيريد به واقعه‏اى كه همگان را در برگيرد و يك يك شما را از آن چاره نيست ، يعنى مرگ . مردم پيش روى شمايند ، و به عيان مرگشان را مى‏بينيد و مرگ از قفايتان شما را مى‏خواند . سبكبار شويد تا برسيد . آنان كه پيشتر رفته‏اند ، در انتظار از پس آمدگانند . از خدا بترسيد ، در حق بندگانش و بلادش ، زيرا شما مسئول هستيد حتى در برابر زمينها و ستوران . خدا را فرمان بريد و سر از فرمان او برمتابيد . خير را هر جاى ، كه ديديد ، برگيريد و شر را هر جاى ، كه ديديد ، از آن اعراض كنيد .