جستجو

و من خطبة له ع الحث على التآلف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

165 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بايد كه خردسالتان به بزرگسالتان اقتدا كند و بايد كه بزرگسالتان بر خردسالتان مهربان باشد . همچون مردم درشت‏خوى عهد جاهليت مباشيد كه نه چيزى مى‏فهميدند و نه درباره خدا مى‏انديشيدند . مانند تخم پرنده‏اى در گودالى در ريگستان كه شكستن آن گناه است و اگر نشكنندش بسا از درون آن مارى زايد . از اين خطبه نخست ميانشان الفت بود و اكنون جدا از يكديگرند و از اصل خود پراكنده شده‏اند . بعضى از آنان به شاخه‏اى چسبيده‏اند ، هر سو كه آن شاخه متمايل گردد ، متمايل گردند . تا آنكه خداى تعالى بار ديگرشان گرد آورد تا بنى اميه را به بدترين روزشان بنشانند ، همانگونه كه قطعات ابر در فصل خزان به هم مى‏پيوندند ، خدا [ 395 ] ميانشان الفت افكند ، تا همچون ابرها انبوه و متراكم شوند . سپس ، درها بگشايد و آنان از آنجا كه خاستگاه ايشان است در حركت آيند و سيل‏وار فرو ريزند . چونان سيلى كه دو باغ قوم سبا را ويران ساخت . 1 پس چيزى بر روى زمين برقرار نماند ، تپه‏ها را از جاى بركند و كوههاى استوار و زمينهاى مرتفع راه آن نتوانند بست . خداوند آنان را در درون درهها پراكنده مى‏سازد و آنگاه ، چون چشمه‏ها بر زمين جارى مى‏سازد . به نيروى آنان ، حق قومى را از قومى ديگر بستاند و قومى را در خانه‏هاى قومى ديگر جاى دهد . به خدا سوگند ، پس از آن قدرت و اعتلايى كه مى‏داشتند ، هر چه گردآورده‏اند از دستشان برود ، مانند دنبه‏اى كه بر آتش نهند و ذوب شود . اى مردم ، اگر از يارى حق بازنمى‏نشستيد و در خوارساختن باطل سستى نمى‏ورزيديد ، كسانى كه همپايه شما نبودند ، در شما طمع نمى‏كردند . و مدّعيان نيرومندى ، بر شما سرورى نمى‏يافتند . ولى ، شما چون قوم بنى اسرائيل ، سرگردان شديد . به جان خودم سوگند ، كه پس از اين ، سرگردانى شما چند برابر افزون خواهد شد . زيرا حق را پس پشت افكنديد و از آنكه نزديكتر است به رسول خدا ( ص ) بريديد و به آنكه دورتر است ، پيوستيد . بدانيد ، كه اگر از كسى پيروى كنيد كه اينك شما را فرا مى‏خواند ، شما را به راه پيامبر ( ص ) خواهد برد و از آن پس ، از رنج بيراهه رفتن آسوده شويد و آن بار سخت و سنگين را از گردن بر زمين افكنيد .