جستجو

و من خطبة له ع يبين فيها حسن معاملته لرعيته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

159 و از خطبه‏هاى آن حضرت است با شما به نيكويى به سر بردم ، و به قدر طاقت از هر سو نگهبانى‏تان كردم ، و از بندهاى خوارى‏تان رهانيدم ، و از حلقه‏هاى ستم جهانيدم ، تا سپاسى باشد بر نيكى اندك كه از شما ديدم ، و چشم پوشى از زشتى بسيار كه ديده ديد و به من رسيد .