جستجو

و من خطبة له ع يبين فيها حسن معاملته لرعيته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

158 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) برايتان همنشين و معاشرى نيكو بودم . تا يارايم بود ، كوشيدم كه از پشت سر نگهبانتان شوم و از بندهاى خوارى آزادتان كردم و از چنبر ستم رهانيدم و اين براى سپاسگزارى از آن اندك نيكى بود ، كه از شما ديدم و ، چشم‏پوشى از آن همه زشتى كه مرتكب شديد ، كه چشم ديد و تن تحمل نمود .