جستجو

و من خطبة له ع ينبه فيها على فضل الرسول الأعظم و فضل القرآن ثم حال دولة بني أمية النبي و القرآن

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

158 و از خطبه‏هاى آن حضرت است او را هنگامى فرستاد كه پيامبران نبودند ، و امّتها در خواب غفلت مى‏غنودند . رشته‏ها گسسته بود ، و بناى استوار دين شكسته . پس نزد آنان آمد ، كتابهاى پيامبران پيشين را تصديق كنان ، و با چراغى كه ره جويند [ 159 ] بدان . آن كتاب خدا است قرآن ، از آن بخواهيد تا سخن گويد . و هرگز سخن نگويد . امّا من شما را از آن خبر مى‏دهم . بدانيد كه در قرآن علم آينده است ، و حديث گذشته . درد شما را درمان است ، و راه سامان دادن كارتان در آن است . از اين خطبه است : پس در اين هنگام خانه‏اى در دهستان ، و خيمه‏اى در بيابان نيست ، جز آنكه گروه ستمكار غمى در آن نشاند ، و كينه‏اى بدان كشاند ، و در آن روز عذرخواهى در آسمان و ياورى در زمين براى شما نماند . آن را كه در خور اين كار 1 نبود ، گزيديد ، و به آبشخورى كه از آن او نيست ، كشيديد ، و به زودى خدا از ستمكار انتقام ستاند ، و آن را كه در خورد اوست بدو خوراند و چشاند . از خوردنيى تلخ ، چون زهر گيا ، و نوشيدنيى چون صبر ، تلخ و جانگزا . از درون سو ترسان ، و از برون سو نشان تيغ برّان ، و همانا آنان بارگيهااند كه نافرمانيها را مى‏برند و ستورانند كه زير بار گناهان درند . سوگند مى‏خورم ، و سوگند مى‏خورم كه فرزندان اميّه پس از من اين خلافت را رها سازند 2 ، چنانكه خلط سينه را بيرون اندازند . و از آن پس ، چند كه شب و روز از پى هم آيد مزه آن را نچشند .