جستجو

و من خطبة له ع يحث الناس على التقوى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 276 ) 156 گفتارى است از آن حضرت سپاس خداوندى را كه حمد و سپاس را براى ياد خويش كليدى ، براى افزونى بخشش ابزارى ، و بر داده‏ها و عظمت خود ، دليلى قرار داد . اى بندگان خدا بى گمان زمانه ، آيندگان را مى‏راند ، چونان كه گذشتگان را ، آن چه گذشت باز نمى‏گردد و آن چه در آن است جاودانه نمى‏پايد ، آخرين كنش زمانه كنش آغازين را ماننده باشد ، جريانهاى آن در رقابت با يك ديگراند ، با پرچمهايى آشكار . قيامت ، شما را چنان با خشونت مى‏راند كه ساربان ، شترهاى زايمان كرده و خشكيده پستانش را . پس هر آن كه خود را جز به خود مشغول دارد ، در امواج ظلمتها سرگردان مى‏شود و به ورطه‏هاى تباهى فرو مى‏افتد و شيطانها او را در خط طغيانهايش به پيش مى‏برند و زشتى اعمال او را در نگاهش مى‏آرايند . بدين سان ، پايان راه پيشتازان ، بهشت و انجام راه تفريط كنندگان ، آتش است . ( 277 ) اى بندگان خدا ، بدانيد كه تقوا دژى شكست ناپذير ، و هرزگى جايگاهى سست و فرو ريخته است كه اهلش را حراست نكند و بر پناهندگانش آغوش نگشايد . بدانيد كه نيش خطاها با تقوا كشيده مى‏شود و تنها با پاى يقين مى‏توان راه را به پايان برد . اى بندگان خدا ، خداى را ، خداى را او را در يابيد كه عزيزترين و محبوب‏ترينش مى‏شناسيد ، كه بى گمان خداوند راستاى حق را بر شما آشكار كرده است و راههاى فرعيش را برايتان روشن ساخته است . و شما بر سر دوراهى شقاوت اجتناب ناپذير ، و سعادت جاودانه قرار داريد . پس در اين چند روزه‏ى گذرا براى [ 180 ] روزهاى ماندگارى توشه برگيريد ، كه بر فراهم كردن توشه‏ى سفر رهنمون شده‏ايد و فرمان كوچ يافته‏ايد و حركت را برانگيخته شده‏ايد ، داستان شما داستان كاروان بار افكنده‏اى را ماند كه روشن نيست چه زمانى فرمان حركت مى‏يابد . ( 278 ) هشدار آن كس كه براى جهان ديگر آفريده شده است ، با دنيايش چه كار باشد ؟ و آن كه به زودى ثروتش را باز مى‏ستانند و تنها حسابرسى و رنجهايش براى او مى‏ماند ، دارايى به چه كارش آيد ؟ اى بندگان خدا ، وعده‏هاى نيك خداوندى چيزى نيست كه دست كشيدن از آنها را بتوان ، و به آن چه او نهيش كرده است و عين شر است جاى گرايشى نيست . اى بندگان خدا ، نگران روزى باشيد كه تمامى اعمال به دقت بررسى مى‏شود ، زلزله‏هاى پياپى و بسيار به وقوع مى‏پيوندد و كودكان پير مى‏شوند . اى بندگان خدا ، بدانيد كه بر شما كمينگاهى از درون جانهاى شما ، و بازرسانى از اندامها و نگهبانان راستگويى گماشته شده باشند ، كه بر تمامى اعمال و بر شمار دم زدنهاتان مراقبت دقيق دارند ، بى آن كه هيچ تيره شبى شما را در برابرشان بپوشاند ، يا دربسته‏اى ورودشان را راه ببندد . و بى‏ترديد فرداى امروز بسى نزديك باشد . امروز ، با هر چه آبستن آن است ، كوچ مى‏كند ، و در پى آن ، فردا پديد مى‏آيد . تو گويى هر يك از شما به خانه‏ى تنهايى و حفره‏اى كه جايگاه فرود او باشد ، گام مى‏نهد وه از آن خانه‏ى تنهايى ، جايگاه وحشت و سيه چال غربت آرى ، گويى هم اكنون آن صيحه بر سرتان فرود آمده است و آن ساعت سرنوشت فراتان گرفته است و شما در پى آن براى داورى تعيين كننده به صحنه‏ى قضاوت آمده‏ايد . ديگر نه از آن توجيهات پوچ اثرى است ، و نه از آن بهانه‏هاى نادرست خبرى ، اين حقايق‏اند كه شما را گريبانگيرند ، و جريانها كه به سوى خاستگاههاى اصلى‏تان مى‏رانند . پس از عبرتها پند گيريد ، از دگرگونيها عبرت آموزيد و از فريادها بهره‏جوييد .