جستجو

و من كلام له ع قبل موته

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 145 ] 149 و از سخنان آن حضرت است پيش از مرگش اى مردم هر كس مرگى را كه از آن گريزان است به هنگام فرار خواهد ديد . دوران زندگى انسان ، ميدان رانده شدن اوست در جهان ، و گريختن از مرگ ، رسيدن است بدان . چند كه روزگار را از اين سو بدان سو راندم ، و به خاطر دانستن اين راز پوشيده‏اش 1 كاواندم ، خدا نخواست ، جز آنكه آن را بپوشاند ، هيهات كه اين علمى است نهفته كه هيچكس آن را نداند امّا وصيّت من : خدا چيزى را شريك او مياريد و محمّد ( ص ) سنّت او را ضايع مگذاريد اين دو ستون را بر پا بداريد و اين دو چراغ را افروخته نگهداريد ، و نكوهشى بر شما نيست مادام كه پراكنده نيستيد و پايداريد . هر كس به اندازه توان خود بكوشد ، و بر نادانان آسان گيرد و مخروشد ، كه پروردگارتان مهربان است و دينتان راست ، و امام شما داناست . من ديروز يار شما بودم و امروز براى شما مايه پند و اعتبار ، و فردا از شما جدا و به كنار . خدا مرا و شما را بيامرزاد اگر پاى در اين لغزشگاه بر جاى ماند 2 كه هيچ ، و اگر بلغزد و مرگ در رسد ، شيوه روزگار است و روزگار ناپايدار است . ما در سايه شاخساران و وزشگاه بادهاى وزان و زير سايه ابرهاى گران به سر برديم كه توده‏هاى آن در فضا نابود گرديد و نشانه‏هاى آن در زمين ناپديد ، و من براى شما همسايه‏اى بودم ، كه چند روزى تنم مجاورتان گرديد ، و به زودى از من كالبدى خالى خواهيد ديد . آرام پس آنكه در جنبش بود ، و خاموش ، از آن پس كه گفتگو مى‏نمود . پس پند دهد شما را آرميدن من ، و از گردش افتادن ديدگانم ، و بى‏جنبش ماندن پاها و دستانم 3 ، كه اين براى پند پذيران بهتر است از گفتار رسا ، و سخن شنيدنى و شيوا . شما را بدرود مى‏گويم ، بدرود كسى كه آماده ديدار است و ديدارش با پروردگار است . فردا كه جاى من خالى ماند ، و ديگرى بر آن نشست ، راز درونم را خواهيد دانست و اينكه چه كسى را داديد از دست .