جستجو

و من خطبة له ع فناء الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 247 ) 145 گفتارى ديگر الا اى مردم ، راستى را جز اين نيست كه شما ، در اين دنيا ، آماج تيرهاى مرگ‏ايد . هر جرعه‏ى آبش در گلوتان مى‏شكند و هر لقمه‏اش آكنده از خرده استخوانها باشد ، هيچ نعمت آن جز با از دست دادن نعمتى ديگر فراچنگ نيايد . زمان يافته‏تان ، روزى از عمر خويش را جز با ويران كردن روزى ديگر نمى‏گذارند ، و افزون خوردنهاى نو به نو ، جز با نابودى رزق پيشين فراهم نشود ، هيچ اثر تازه‏اى ، مگر با مرگ اثرى ديگر ، زندگى نمى‏يابد ، هيچ پديده‏ى نوى ، جز با كهنه شدن نوى ديگر ، پديد نمى‏آيد . رويش هر جوانه‏اى بر شاخ ، با سقوط خوشه‏هايى كه درويده شوند همراه باشد . آرى بدين ترتيب ما شاخه‏هاى ريشه‏هاى خشكيده‏ايم و از پس نابودى ريشه ، شاخه چه گونه بماند ؟ ( 248 ) بخشى ديگر از همان گفتار با پيدايش هر بدعتى ، سنتى مى‏ميرد ، پس از بدعتها بپرهيزيد ، و از راههاى روشن جدا مشويد ، كه بى‏گمان ، جريانها هر چه ريشه‏دارتر ، برتر و هر چه سست‏تر و سطحى‏تر ، فروتر و پست‏تراند .