جستجو

و من كلام له ع المعروف في غير أهله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 243 ) [ 159 ] 142 گفتارى ديگر آن كه نابجا و به ناكسان نيكى كند ، جز سپاس و ستايش و ثناى فرومايگان و دريوزه‏گران و بدسگالان آن هم تا به هنگامى كه از بخششهاى ناروايش بهره‏منداند بهره‏اى نبرد . در هرز بخشى چه دست و دل بازاند اين نام پرستان ، در حالى كه به گاه اتفاق خالصانه و در را خدا ، سخت در چنبره‏ى بخل گرفتاراند . ثروتمند عطا يافته از خداوند را بايسته است كه خويشاوندان خويش را دريابد گرسنگان را خوان بگستراند ، اسيران و گرفتاران را از بند و زندان برهاند ، و از بخشش خود وام داران و درويشان را بهره‏ور سازد ، و به انگيزه‏ى ثواب الهى در رعايت حقوق و تاب آوردن بر رنجهاى آن ، خويشتن را شكيب آموزد ، چرا كه دست يافتن به اين خصلتها ، شريف‏تر مكارم دنيوى و همراه با امتيازهاى اخروى باشد . اگر خدا خواهد .