جستجو

و من كلام له ع المعروف في غير أهله

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 138 ] 142 و از سخنان آن حضرت است نيكى كننده در آنجا كه نشايد و بر آن كس كه نبايد ، در آنچه كند بهره‏اى ندارد ، جز ستايش خسان ، و درود شنيدن از ناكسان ، و گفته نادانان چندانكه ببخشد به آنان 1 . چه بخشنده دست اوست كه نعمت آن بر بندگان خدا پيوسته است و در راه خدا بسته است . پس آن كه خدا او را مالى بخشد ، از آن به خويشاوندان خود رساند ، و خوان مهمانى نيكو بگستراند ، و اسير را آزاد سازد ، و رنجديده را بنوازد ، و مستمند را بهره‏مند دارد ، و وام وامدار بگزارد ، و براى درك ثواب ، خود را به شكيبايى وادارد ، در تحمّل بلاها و پرداخت حقوقى كه بر گردن دارد ، كه به دست آوردن اين خصلتها مكرمتهاى اين جهان را داشتن است . و فضيلتهاى آن جهان را يافتن ان شاء اللّه .