جستجو

و من كلام له ع في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و الباطل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 242 ) 141 از گفتارهاى آن حضرت است اى مردم ، هر كه برادر خويش را به استوارى دين و درستى راه شناخت ، بايد بر هرزه دراييهاى مردم گوش ببندد هشداريد ، كه بسا تيرانداز تيرى افكند ، و تير به خطا مى‏رود اما تير سخن باطل به هر ترتيب ، اثرى بر جاى مى‏گذارد ، هر چند اثر باطلش در روند تباهى باشد ، كه خدا شاهد و شنوا است . زنهار ، كه جز چهار انگشت ، ميان حق و باطل ، مرزى نباشد . در اين هنگام تفسير اين سخن از حضرت پرسيده شد و امام در پاسخ ، چهار انگشت خود را جمع كرد و در ميان چشم و گوش خويش نهاد و گفت : « باطل آن است كه بگويى شنيده‏ام ، و حق اين كه بگويى ديده‏ام » .