جستجو

و من كلام له ع في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و الباطل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

141 و از سخنان آن حضرت است اى مردم كسى كه دانست برادرش دينى درست دارد ، و در راه راست گام برمى‏دارد ، به گفته مردم درباره او گوش ندهد ، كه گاه تيرانداز ، تير افكند و تيرها به خطا رود . سخن نيز چنين است ، درباره كسى چيزى گويند و آن نه اين است . گفتار باطل تباه است ، و خدا شنوا و گواه است . بدانيد ميان حق و باطل جز چهار انگشت نيست . [ از او پرسيدند معنى اين سخن چيست ؟ انگشتان خود را فراهم آورد و برداشت 1 و ميان گوش و ديده گذاشت . سپس گفت : ] باطل آن است كه بگويى شنيدم ، و حقّ آن است كه بگويى ديدم .