جستجو

و من كلام له ع في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و الباطل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

141 سخنى از آن حضرت ( ع ) اى مردم ، آنكه بداند كه برادرش در دين ثابت قدم و استوار است و به راه راست مى‏رود ، نبايد به بدگوييهاى مردم در حق او گوش فرا دهد ، كه تيرانداز گاه تيرهايش به خطا رود . و حال آنكه ، سخن بى‏اثر نماند ولى ، باطل آن روى در تباهى دارد و خدا شنوا و گواه است . بدانيد ، كه ميان حق و باطل تنها چهار انگشت فاصله است . از او پرسيدند كه اين به چه معنى است ؟ انگشتانش را كنار هم نهاد و ميان گوش و چشم قرار داد و گفت : باطل اين است كه بگويى شنيدم ، و حق اين است كه بگويى ديدم .