جستجو

و من كلام له ع في وقت الشورى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

139 و از سخنان آن حضرت است به هنگام شورى 1 هيچ كس پيش از من به پذيرفتن دعوت حق نشتافت ، و چون من توفيق صله رحم و افزودن در بخشش و كرم نيافت . پس گفته مرا بشنويد و به سخنم گوش فرا دهيد كه بيم آن است كه پس از اين روز ، بر سر اين كار شمشيرها كشيده شود ، و در پيمانها خيانت رود ، تا آنجا كه بعض از شما پيشواى گمراهان گردد ، و پيرو فرقه نادانان .