جستجو

و من كلام له ع في وقت الشورى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

139 سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگام شورا هيچكس پيش از من براى قبول دعوت حق و صله رحم و احسان نشتافت . ( 1 ) پس سخن من بشنويد و هر چه مى‏گويم ، نيك ، در خاطر نگه داريد . پس از اين روز ، خواهيد ديد كه شمشيرها از غلاف كشيده شود و پيمانها شكسته آيد تا آنجا كه بعضى از شما سركرده گمراهان شويد و برخى ديگر از پيروان اهل جهالت .