جستجو

و من خطبة له ع يومئ فيها إلى ذكر الملاحم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

138 گفتارى است از آن حضرت در پيش‏بينى آينده‏اى روشن در افقهاى سرخ ( 237 ) از پس دورانى كه هدايت وحى تابع هوسهاى اين و آن بوده است ، او [ 156 ] هوسها را تابع هدايت وحى مى‏كند ، و در حالى كه ، به نام تفسير ، نظريه‏هاى گونه گون بر قرآن تحميل شده است ، انديشه‏ها را تابع قرآن مى‏سازد . ( 238 ) بخشى از همان گفتار سرانجام عفريت جنگ در ميانتان قد مى‏افرازد و چنگ و دندان مى‏نمايد با پستانهايى پر شير كه آغازش شيرين ، و فرجامش تلخ باشد . هشداريد ، كه فردا فردايى كه آبستن حادثه‏هايى است كه شما را از آن هيچ شناختى نيست زمامدارى حاكميت بيابد كه از تبار زمامداران امروزين نباشد كارگزارانش را در برابر كار و كردار زشتشان ، كيفر مى‏دهد ، و زمين پاره‏هاى جگر خود را برايش بيرون مى‏ريزد و تمامى رمز و كليدهايش را به وى مى‏سپارد . او برايتان چه گونگى حاكميت عدل را به نمايش مى‏گذارد و كتاب و سنت مرده را از نو زنده مى‏سازد . ( 239 ) بخشى ديگر در اشاره به تهاجم عبد الملك مروان به كوفه گويى مى‏بينمش كه از شام بانگ بر مى‏آورد و با پرچمهايش پيرامون كوفه مى‏گردد ، چونان اشترى سركش روى مى‏آورد و آن سرزمين را فرشى از سر مى‏گستراند . در بلعيدن ، دهانى گشاده دارد ، و چنان فرصتى يابد كه ميخش را به محكمى فرو كوبد ، دو 0 ران تاخت و تازش ديرپا و هجومش سخت و دشوار باشد . به خدا سوگند كه او چنان به هر سوى زمينتان بپراكند كه از شما تنها اندكى به ناچيزى سرمه‏ى بازمانده در چشم به جاى ماند . و اين وضع ، چندان بپايد كه ديگر بار عرب بر سر عقل آيد . پس به سنتهاى افراشته ، آثار روشن‏گر و پيمانهاى نه چندان دور كه يادگار پيامبرى بر آن تكيه دارد پايبند باشيد و بدانيد كه اين شيطان است كه راههايش را هموار مى‏نمايد تا گام بر گامجايش نهيد و راهش را پى‏گيريد .