جستجو

و من كلام له ع في أمر البيعة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

136 سخنى از آن حضرت ( ع ) بيعت شما با من كارى نبود كه بتصادف يا بدون انديشه صورت پذيرفته باشد . و كار من با شما يكى نيست . من شما را براى كارهاى خدايى مى‏خواهم و شما مرا براى منافع خود مى‏خواهيد . اى مردم ، مرا يارى كنيد ، هر چند ، خلاف ميلتان باشد ، سوگند به خدا ، حق ستمديده را از ستمگر مى‏ستانم و مهار در بينى ستمگر كرده ، چون شتر مى‏كشانم تا او را به آبشخور حق برم ، اگر چه ، رفتن به آنجا را ناخوش دارد .