جستجو

و من كلام له ع و فيه يبين سبب طلبه الحكم و يصف الإمام الحق

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 221 ) 131 گفتارى است از آن حضرت اى شما ، آن جانهاى ناهماهنگ ، و قلبهاى پراكنده كه كالبدشان در صحنه حاضر است و عقل‏هاشان ، غايب من ، شما را به سوى حق مى‏رانم ، اما شما از آن گريزانيد ، چونان رميدن بزها از غرش شيران هيهات ، كه با شما ، بتوانم از چهره‏ى عدالت پرده برگيرم ، يا كژيهاى حق را راست كنم . ( 222 ) بار خدايا ، تو نيك مى‏دانى كه جنگ و درگيرى ما را كشمكش قدرت و فزون خواهى ثروت انگيزه نبود ، كه هر آن چه بود ، جز براى باز گرداندن نشانه‏هايى از دين تو و اصلاح سرزمينهاى تو نبود ، تا بندگان ستمديده‏ات امنيت يابند و حدود به تعطيل كشيده‏ات ، به اجرا در آيند . بار خدايا ، من نخستين كسم كه با زارى باز آمده‏ام ، و شنيده‏ام و لبيك گفته‏ام ، در نماز جز از رسول خدا كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد از همه پيشى گرفته‏ام . ( 223 ) شما نيك مى‏دانيد كه هرگز نسزد كه ناموسها ، خونها ، دستاوردها ، قوانين و رهبرى مسلمانان ، در اختيار گرسنه چشمى باشد كه اموال مسلمانان را ميدان تاخت و تاز آزمنديش سازد ، يا نادانى كه با جهالت خويش مردم را به گمراهى كشاند ، يا ستمكاره‏اى كه با ستم خود از خلق فاصله گيرد ، يا قدرت طلبى كه از دگرگونيهاى سياسى و دست به دست شدن دولت بهراسد و از شما گروهى ويژه را به همكارى گيرد ، يا رشوه خوارى ، كه حقوق را پايمال كند و سير پرونده را در هر مرحله متوقف سازد ، [ 150 ] يا تعطيل كننده‏ى سنت كه امت را به تباهى بكشاند .