جستجو

و من خطبة له ع في ذكر المكاييل و الموازين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

129 و از خطبه‏هاى آن حضرت است درباره پيمانه‏ها بندگان خدا شما و آنچه از اين جهان آرزومنديد ، مهمانانى هستيد كه مدّتى معيّن براى شما نهاده‏اند . و وامدارانيد كه پرداخت آن را از شما خواسته‏اند . در مدّتى كوتاه ، و كردارى ضبط شده و خدا و فرشتگان از آن آگاه . چه بسا كوشنده‏اى كه تباه گردانيد و بسا رنجبرده كه زيان ديد . و شما در روزگارى هستيد كه خوبى در آن پشت كرده و همچنان مى‏رود ، و [ 128 ] بدى روى آورده و پيش مى‏دود . و طمع شيطان در تباه كردن مردمان بيشتر مى‏شود . اين روزگارى است كه ساز و ساخت شيطان قويتر گرديده ، و فريب و بد سگالى او فراگيرتر گشته ، و شكار وى در دسترش قرار گرفته . گوشه چشم به هر سو كه خواهى به مردم بيفكن آيا جز مستمندى بينى با فقر دست به گريبان ، يا دولتمندى با نعمت خدا در كفران ، يا آن كه دست بخشش ندارد ، و ندادن حق خدا را افزونى مال به حساب آرد ، يا سركشى كه از سخن حق روگردان است ، گويى گوش او از شنيدن موعظتها گران است . كجايند گزيدگان شما و نيكانتان ، و آزادگان و جوانمردانتان ؟ كجايند پرهيزگاران در كسب و كار ، و پاكيزگان در راه و رفتار ؟ آيا جز اين است كه همگان رخت بربستند ، و از اين جهان پست و گذران ، و تيره كننده عيش بر مردمان ، دل گسستند ؟ و شما مانديد گروهى خوار و بيمقدار ، كه از خردى رتبت ، لب نخواهد به هم خورد تا نامشان را به زشتى برد ، و همى خواهد يادشان را از خاطر بسترد ، پس « انّا لِلَّهِ وَ إنّا إلَيْهِ راجِعُونَ » . فساد آشكار گشت ، نه كار زشت را دگرگون كننده‏اى مانده است و نه نافرمانى و معصيت را بازدارنده‏اى . با چنين دستاويز مى‏خواهيد در دار قدس خدا مجاور او شويد ؟ و نزد وى از گراميترين دوستانش گرديد ؟ هرگز با خدا و بهشت او فسوس نتوان كرد ، و خشنودى او را جز به طاعت به دست نتوان آورد . لعنت خدا بر آنان كه به معروف فرمان دهند ، و خود آن را واگذارند ، و از منكر بازدارند و خود آن را به جا آرند .