جستجو

و من كلام له ع قاله لأصحابه في ساحة الحرب بصفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

123 و از سخنان آن حضرت است كه در ميدان نبرد به ياران خود فرمود هر يك از شما كه هنگام برخورد با دشمن در خود دلاورى ديد ، و از يكى از برادرانش بد دلى ، بايد برادر خود را از دشمنانش نگاهدارد ، به خاطر فضيلت دليرى كه بر او دارد . و به دفاع از او برآيد ، آنچنانكه خود را مى‏پايد . پس اگر خدا خواست او را همچون وى دلير نمايد . همانا ، مرگ طالبى شتابنده است ، و آن كس كه برجاى است ، از دستش نرود ، و آن كه گريزنده است از آن نرهد . همانا ، گراميترين مرگها كشته شدن در راه خدا است . بدان كس كه جان پسر ابوطالب در دست او است ، هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است ، تا در بستر مردن . از اين سخنان است گويى شما را مى‏نگرم ، صفير زنان و در حال فرار ، چون گله‏اى از سوسمار كه مى‏خزند و تنشان به هم مى‏سايد ، و آوايى نرم از آن برمى‏آيد . نه حقّى را مى‏گيريد و نه ستمى را باز مى‏داريد . اينك شماييد و راهى كه پيش روى داريد . رهايى از آن كسى است كه خود را به خطر افكند ، و تباهى از آنكه در كار درنگ كند .