جستجو

و من خطبة له ع بعد ليلة الهرير و قد قام إليه رجل من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد فصفق ع إحدى يديه على الأخرى ثم قال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

121 [ و از سخنان آن حضرت است مردى از اصحاب او برخاست و گفت : « ما را از داورى بازداشتى ، سپس خود داور گماشتى . ما نمى‏دانيم كدام يك از دو كار ، راست و استوار [ 119 ] است . » امام دست خود بر دست ديگر زد و فرمود : ] اين پاداش كسى است كه پيمان بسته را واگذارد ، و آن را به حساب نيارد به خدا سوگند ، آنگاه كه شما را فرمان دادم بدانچه دادم ، كارى ناخوش ، كه خدا خيرى در آن نهاده بود ، به عهده‏تان نهادم . اگر پايدار مى‏مانديد ، شما را راهنمايى مى‏كردم ، و اگر كژى پيش مى‏گرفتيد ، به راه راستتان مى‏آوردم . اگر سر باز مى‏زديد ، تدارك كارتان مى‏كردم . صواب اين بود ، و راى درست چنين . امّا به كه ؟ و با چه كس و براى آزار من ، بودن شما بس . مى‏خواهم خود را با شما درمان كنم و درد من شماييد ، چونانكه كسى خواهد خار را به خار از تن برون كند ، و خار در تن او بيشتر شكند 1 . خدايا پزشكان اين درد مرگبار 2 به جان آمدند ، و آبرسانان 3 بدين شوره‏زار ، ناتوان شدند . كجايند مردمى كه به اسلامشان خواندند ، و آن را پذيرفتند ، و قرآن خواندند ، و معنى آن را به گوش دل شنفتند ؟ به كارزارشان برانگيختند ، و آنان همچون ماده شتر كه به بچّه خود روى آرد ، شيفته آن گرديدند . شمشيرها از نيام برآوردند ، و گروه گروه ، و صف در صف روى به اطراف زمين كردند . بعضى نجات يافتند ، و بعضى مردند . نه مژده زنده ماندن زندگان را شنفتند ، و نه آنان را بر مردگان تعزيت گفتند . چشمانشان از گريه تباه ، شكمهاشان از روزه لاغر ، و به پشت چسبيده . لبهاشان از دعا خشك ، و پژمرده گرديده ، رنگها زرد از شب زنده‏دارى بسيار بر رخسارشان گرد فروتنى پديدار . برادران من اينانند كه رفته‏اند ، و ماراست كه تشنه ديدارشان بپاييم 4 ، و بر جدايى آنان دست حسرت به دندان بخاييم . شيطان راههاى خود را به شما آسان مى‏نمايد ، و خواهد كه گرههاى استوار دينتان را يكى پس از ديگرى بگشايد ، و به جاى هماهنگى بر پراكندگى‏تان بيفزايد . پس ، از دمدمه ، و وسوسه او روى برگردانيد ، و نصيحت آن كس را كه خيرخواه شما است قبول كنيد ، و در گوش كشانيد ، و به جان بپذيريد تا زيانبار ممانيد .