جستجو

و من كلام له ع في الصالحين من أصحابه

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

118 و از سخنان آن حضرت است 1 شماييد ياران حق ، و برادران در دين و ايمان ، و در روز جنگ ، چون سپر نگاهبان ، و خاصّگانيد و محرمان ، جدا از ديگر مردمان . آن را كه پشت كند ، به يارى شما مى‏زنم و به راه مى‏آورم ، و طاعت آن را كه رو آرد ، اميد مى‏دارم . پس مرا يارى كنيد ، به خيرخواهى نمودن 2 ، نصيحتى تهى از دغلى و دورويى بودن كه به خدا ، من از مردمان بر مردمان اولايم ، كه وصى و جانشين رسول خدايم 3 .