جستجو

و من كلام له ع يوبخ البخلاء بالمال و النفس

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

117 و از سخنان آن حضرت است نه مالهايى بخشيديد در راه كسى كه آن مالها را روزى كرد ، و نه جانهايى به خطر افكنديد به خاطر آنكه آن جانها را پديد آورد . شما ، به نام خدا خود را از ديگر بندگان خدا گراميتر مى‏شماريد ، و خدا را در ديده بندگان [ 117 ] وى حرمت نمى‏گذاريد . پند گيريد از فرود آمدنتان در خانه‏هاى كسان ، كه پيش از شما مى‏بودند در آن ، و بريدن پيوند از نزديكتر برادران .