جستجو

و من خطبة له ع ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق عن وصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 194 ) 111 گفتارى است از آن حضرت كه در آن فرشته‏ى مرگ و چه‏گونگى كار او در گرفتن جانها مطرح است آن گاه كه فرشته‏ى مرگ در سرايى پا مى‏نهد ، آيا هرگز احساسش توانى كرد ؟ يا در آن زمان كه جان كسى را مى‏گيرد ، او را توانى ديد ؟ راستى را كه هيچ به اين نكته انديشيده‏اى كه او چه‏گونه جنين را در شكم مادرش جان باز مى‏ستاند ؟ آيا از رهگذر پاره‏اى اندامهاى مادر بدان جا راه مى‏يابد ؟ يا آن كه روح با رخصت پروردگارش فراخوانى وى را مى‏پذيرد ؟ يا در سه ديگر فرض ، آن فرشته‏ى الهى همراه جنين در لابه لاى احشاى او جاى دارد ؟ كسى كه از توصيف آفريده‏اى چنين ناتوان است ، چه‏سان تواند كه خداى او را توصيف كند ؟