جستجو

و من خطبة له ع ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق عن وصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

112 و از خطبه‏هاى آن حضرت است كه در آن ذكر ملك الموت را كرده است آيا چون به خانه‏اى درآمد از آمدن او آگاه مى‏شوى ؟ آيا هنگامى كه يكى را مى‏ميراند 1 ، او را مى‏بينى ، بچّه را چگونه در شكم مادر مى‏ميراند ؟ از راه اندام مادر به درون او در مى‏شود ؟ يا روح به اذن پروردگارش بدو پاسخ مى‏دهد ؟ يا او با كودك ، درون شكم مادر به سر مى‏برد ؟ آن كه وصف آفريده‏اى چون خود را نتواند ، صفت كردن خداى خويش را چگونه داند .