جستجو

و من خطبة له ع ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق عن وصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

111 از خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن از ملك الموت ياد كرده و گرفتن او جانها را آيا وقتى كه به خانه‏اى داخل مى‏شود ، از او آگاه مى‏شوى ؟ يا هنگامى كه جان يكى را مى‏ستاند او را مى‏بينى ؟ چگونه جنين را در رحم مادر مى‏ميراند ؟ ملك الموت از كدام عضو مادر به درون مى‏رود ؟ آيا روح به فرمان پروردگارش به او پاسخ مى‏دهد يا با كودك در درون شكم مادر جاى گرفته ؟ كسى كه از وصف مخلوقى چون خود عاجز است خداى خود را چگونه وصف تواند كرد ؟