جستجو

و من كلام له ع في بعض أيام صفين

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 177 ) 106 گفتارى در بعضى از روزهاى صفين در آغاز پيكار ( با تاسف ) تماشاگر حركتهاى بى‏هدف و پراكندگى صفوفتان بودم ، آن جا كه جفاكاران بدنام و مردم بى‏فرهنگ شام شما را كه پيشتازان عرب و سران شرف هستيد و در ارزش چونان مغز و در بلندى و برترى قله‏هاى سرفراز را همانندايد به هر سو مى‏راندند . ولى آن چه ، در پايان ، شراره‏هاى اندوه سينه‏ام را فرو نشانيد ، اين بود كه ديدم آنك شماييد كه آنان را از سويى به سويى مى‏رانيد و از عقب نشينى سنگر به سنگرشان ، ناگزير مى‏سازيد ، هم بدان سان كه در آغاز شما را مى‏راندند و عقب مى‏نشاندند . با رگبار تيرها و ضربه‏هاى مرگ آفرين نيزه‏هاتان بر هم آوار مى‏شدند ، چونان شتران تشنه‏اى كه در برابر رگبار تير از آبشخور خود رانده و گريزان شده باشند .