جستجو

و من خطبة له ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

104 و از خطبه‏هاى آن حضرت است و گزيده آن پيش از اين نوشته شد كه در روايت با اين خطبه يكسان نيست همانا خداوند سبحان ، محمّد ( ص ) را برانگيخت ، و از عرب كسى كتابى نخوانده بود ، و دعوى پيامبرى و وحى نكرده . بيارى كسانى كه فرمان وى را مى‏بردند ، با آنان كه راه نافرمانى او مى‏سپردند پيكار كرد تا به راه راستشان درآورد . آنان را به سوى رستگارى راند ، و پيش از آنكه قيامت رسد از گمراهى‏شان رهاند : كوته فكرى در شناخت خدا درمانده ، و شكسته عزيمتى راه به حق نبرده . پيامبر او را برخيزاند و در راه كشاند ، و بدانجا كه بايدش راند جز كسى كه طريق هلاكت مى‏پيمود ، و در او خيرى نبود تا آنگاه كه به سر منزل نجاتشان رساند ، و در جايى كه بايستشان نشاند . آسياى زندگى‏شان چرخيد ، و كارشان راست گرديد 1 . به خدا سوگند ، من در دنباله آن سپاه 2 بودم تا يكباره پشت كرد ، و سر به حكم اسلام در آورد . نه سست شده‏ام نه ترسانم ، نه خيانت كرده‏ام ، نه ناتوانم . به خدا سوگند ، درون باطل را چاك مى‏زنم تا حق را از تهيگاه آن بيرون كنم .