جستجو

و من خطبة له ع يريد الشيطان أو يكني به عن قوم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

10 و از خطبه‏هاى آن حضرت است آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را فراهم ساخته ، و سوار و پياده‏اش را فراخوانده ، و به سوى شما تاخته . حقيقت بينى من با من است ، نه حق را از خود پوشيده داشته‏ام ، و نه بر من پوشيده بوده است . به خدا سوگند ، براى آنان آبگيرى پر كنم 1 كه چون بدان در آمدند ، برون شدن نتوانند ، و چون برون شدند ، خيال بازگشتن در سر نپرورانند .