جستجو

و من خطبة له ع يريد الشيطان أو يكني به عن قوم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 57 ] 10 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را گرد آورده و سواران و پيادگانش را بسيج كرده است . همان بصيرت ديرين هنوز هم با من است . چنان نيستم كه چهره حقيقت را نبينم و حقيقت نيز بر من پوشيده نبوده است . به خدا سوگند ، بر ايشان گودالى پر آب كنم ، كه چون در آن افتند بيرون‏شدن نتوانند و چون بيرون آيند ، هرگز ، هوس نكنند كه بار ديگر در آن افتند .