جستجو
تفسیر موضوعی روان شناسی نفس ، آسیب شناسی نفس، درد و رنج های نفس
۱۳۹۶ جمعه ۵ خرداد |  Friday, May 26, 2017
تفسیر موضوعی روان شناسی نفس ، آسیب شناسی نفس، درد و رنج های نفس
راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد وجودی به آموزه های دینی
مدرسه ی زبان فارسی مولانا
۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر |  Friday, September 23, 2016
مدرسه ی زبان فارسی مولانا
آموزش زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان همراه با بهترین برنامه های تفریحی و سرگرمی برای فرزندان شما مدرسه ی زبان فارسی مولانا ! شروع برنامه ها و افتتاح کلاس هابا نمایش فیلم سینمایی برای کودکان
درس ها و  سخنان ماندگار
۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر |  Friday, September 23, 2016
درس ها و سخنان ماندگار
راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد وجودی به آموزه های دینی
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه (عرفان عاشورایی)
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۵ مهر |  Sunday, October 16, 2016
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه (عرفان عاشورایی)
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه (عرفان عاشورایی)
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه با عنوان ترس از مرگ ازمنظر مولانا
۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۲ مهر |  Thursday, October 13, 2016
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه با عنوان ترس از مرگ ازمنظر مولانا
سخنرانی محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه با عنوان ترس از مرگ ازمنظر مولانا