جستجوMolana Academy is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

زمان برنامه به وقت کانادا: June 19 / 2023 9:00 AM 

 

12 ظهر به وقت ویر جینیا

 

9 صبح به وقت ونکوور

 

 

7:30 بعداز ظهر به وقت تهران

 

زمان برنامه به وقت ایران : 29 خرداد ساعت 7:30 ظهر تهران 
 
برای شرکت در برنامه ی زنده به دو طریق می توانید عمل نمایید*
_______________________________________________________
از طریق نصب اپلیکیشن زووم/Zoom بر روی موبایل ، تبلت , لب تاپ  و یا کامپیوترخود
 
Molana Academy is inviting you to a scheduled Zoom meeting

Meeting ID: 876 4025 6097

Passcode: Molana
 
 
برای وارد شدن به اطلاعات بالا نیاز خواهید داشت
___________________________________________