جستجو

 

 

Molana Academy is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: درس گفتارها و مباحث عرفانی ،برهانی،قرآنی
 

Time: july 2, 2021 08:00 PM Vancouver

12 تیر 1400ساعت 7:30 صبح به وقت تهران


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7783208222?pwd=ZnZ1Y0JQSWQ5bjNES3NsVU93ZEh2dz09


Meeting ID: 778 320 8222

Passcode: 1234

______________________________________________________

 

Molana Academy is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: درس گفتارها و مباحث عرفانی ،برهانی،قرآنی
 

Time: july 9, 2021 08:00 PM Vancouver

19 تیر 1400ساعت 7:30 صبح به وقت تهران


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7783208222?pwd=ZnZ1Y0JQSWQ5bjNES3NsVU93ZEh2dz09


Meeting ID: 778 320 8222

Passcode: 1234

______________________________________________________