جستجو

 

موضوع

صورت و سیرت انسان در آیینه ی سوره یوسف    

    راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد وجودی به آموزه های دینی

مدرس و محقق

  مجتبی کوهپایه

 

زمان

زمان جمعه 26 ماه اکتبر 2018  از ساعت 9/30  -7/30 بعد از ظهر

 

مکان
مکان دفتر مرکزی آکادمی فرهنگی مولانا واقع در شماره ی 850 هاربرساید یونیت 105 نورت ونکوور

UNIT 105#850 Harbourside Drive Northvancouver BC V7P 0A3

 

    پاسخ به سؤالات    8222  320 778     molanaacademy@gmail.com 

www.molanaacademy.com