جستجو

 

موضوع

تفسیر موضوعی روان شناسی نفس، آسیب شناسی نفس، درد و رنج های نفس

راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد وجودی به آموزه های دینی

مدرس و محقق

  مجتبی کوهپایه

 

زمان

زمان جمعه 26 ماه می از ساعت 9 -7/30 بعد از ظهر

 

مکان
مکان دفتر مرکزی آکادمی فرهنگی مولانا واقع در شماره ی 850 هاربرساید یونیت 105 نورت ونکوور

UNIT 105#850 Harbourside Drive Northvancouver BC V7P 0A3

 

    پاسخ به سؤالات    8222  320 778     molanaacademy@gmail.com 

www.molanaacademy.com