جستجو

موضوع

درس هاو سخنان ماندگار 

راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی ،رویکرد وجودی به آموزه های دینی

مدرس و محقق   مجتبی کوهپایه
زمان    زمان  جمعه 23 سپتامبر جولای از ساعت  7/30 - 9/30  بعد از ظهر 
مکان

  مکان دفتر مرکزی آکادمی فرهنگی مولانا واقع درشماره ی 850 خیابان هاربر ساید واحد 105

 unit 105#850 Harbourside Dtive Northvancouver BC V7P0A3

    پاسخ به سؤالات   4511  700  604     -    8222  320 778     molanaacademy@gmail.com 

www.molanaacademy.com