جستجو

عادل صفوی
تخلص شاه طهماسب صفوی است . رجوع به طمهاسب شاه اول در این لغت نامه و الذریعه ج 9 ص 663 شود.
عارد
برآینده .
 • کنار و یکسو شونده . (منتهی الارب ).
 • عازر
  نام آن مردی است که عیسی (ع ) او را بعد از مرگ زنده کرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ):
  عازر ثانی منم یافته از وی حیات
  عیسی دلها وی است داده تنم را شفا.

  خاقانی .

  عاشرات
  ج ِ عاشرة.
  عارفی
  مولا محمود عارفی هم عصر خاقانی و ملقب به سلمان ثانی است وفات او در حدود سال 840 ه' . ق. در هرات اتفاق افتاد. دیوان غزلیاتش مشهور است . و از جمله اشعار اوست :
  عهد کردم که نیایم بدر از میخانه
  تابه آن دم که مرا پر نشود پیمانه .
  (مجالس النفائس ص 194). و رجوع به رجال حبیب السیر ص 114 شود.
  عازریة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی عازریة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  عادلی
  تخلص شاه اسماعیل دوم است . رجوع به اسماعیل صفوی و الذریعه ج 9 ص 663 شود.
  عارضان
  تثنیه عارض (در حالت رفعی ). رجوع به عارض شود.
  عازف
  چغانه زننده که نوعی از رودچامه هاست . (منتهی الارب ). مرد معازف باز. سرودگوی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
  عاشق
  عشقآرنده . ج ، عُشّاق. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (آنندراج ). آنکه در دوستی کسی یا چیزی به نهایت رسیده باشد. دل شیفته . شیفته دل . دلداده . دلشده . دل سوخته . دلباخته . دل از دست داده . دل از دست رفته: او را حاسدان و عاشقان خاستند. (تاریخ بیهقی ص 382).
  تو هم معشوق و هم عاشق تو هم مطلوب و هم طالب
  تو هم منظور و هم ناظر تو هم شاهی و هم دربان .

  ناصرخسرو.

  عادن
  ناقه بر یک جای باشنده از علف .
 • پیوسته شورگیاه چرنده . (منتهی الارب ).
 • عارض افروختن
  کنایه از غضبناک شدن و خشمگین گشتن .
  عارم
  سخت و شدید.
 • سخت سرد: یوم عارم ; روز سخت سرد.
 • پلید. رجل عارم ; مرد پلید.
 • شوخ . (منتهی الارب ).
 • صبی عارم ; کودک شادمان . (ناظم الاطباء).
 • عازم
  آهنگکننده . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
 • کوشش کننده . (ناظم الاطباء). کسی که اراده حتمی به انجام کاری کند. (فرهنگ نظام ).
 • عاشقآباد
  دهی است از دههای ماربین بخش سده شهرستان اصفهان واقع در هفت هزارگزی شمال خاوری سده و یک هزارگزی راه شوسه اصفهان به تهران . واقع در جلگه و آب و هوای آن معتدل است و 2975 تن سکنه دارد. آب آن از قنات تامین میشود و محصول آن غله ، پنبه ، حبوب و تنباکو است . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا کرباس بافی است راه ماشین رو و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).
  عارض شدن
  شکایت کردن . متظلم شدن . دادخواهی کردن . قصه به قاضی برداشتن . رفع دعوی کردن به حاکم .
 • روی دادن . رخ دادن . پدید شدن .
 • عازم شدن
  آهنگ کردن . قصد کردن:
  یارب بفضل خویش ببخشای بنده را
  آن دم که عازم سفر آن جهان شود.

  سعدی .

  عاشقآزار
  معشوقی که به عاشق خود اذیت و آزار رساند. (ناظم الاطباء).
  عاشقان
  دهی است از دهستان گوران شهرستان شاه آباد واقع در 12هزارگزی خاور گهواره و 2هزارگزی قله امیرخان . ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر و 160 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصولاتش غلات ، حبوب ، توتون ، صیفی ، لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله داری گذران میکنند. راه آن مالرو است . در دو محل بفاصله دوهزارگز واقع به عاشقان سید کاکا و عاشقان علی مشهور است ساکنان آن از تیره گهواره ای هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
  عاشقه
  دهی است از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان محلات واقع در 66 هزارگزی شمال باختری خمین کنار راه شوسه خمین به اراک . این ده واقع در جلگه و هوای آن معتدل است . 170 تن سکنه دارد. آب آن از قنات تامین میشود و محصولات آن غلات ، چغندرقند، پنبه و انگور وشغل مردمش زراعت است . صنایع دستی زنان قالی بافی است و راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).