جستجو
کد : DK-159427     

گازرخان


دهی است جزء دهستان الموت بخش معلم کلایه شهرستان قزوین واقع در 15 هزارگزی خاورمعلم کلایه و 58 هزارگزی راه عمومی . کوهستان و معتدل ،دارای 761 تن سکنه . شیعه و زبان تاتی فارسی . آب آن از چشمه سار، محصول آنجا غلات ، عدس ، گاودانه ، گردو و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و مکاری است . در زمستان نصف اهالی برای تامین معاش به تنکابن میروندصنایع دستی گلیم و کرباس بافی است . قلعه معروف حسن صباح در شمال این قریه و سه درخت چنار کهن سال و مقبره 18 تن از سادات صفویه در این ده است . راه آن مالرو صعب العبور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).