جستجو
کد : DK-188773     

نائط


نعت است از نوط. (اقرب الموارد).
  • (اِ) رگی است در پشت مازه . آن رگ که دل بدو آویخته بود از وتین . رگ پشت که زیر دو تندی پشت باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). والنائط، عرق مستبطن الصلب تحت المتن او ممتدفی الصلب یعالج المصفور بقطعه . (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
  • الحوصله . (اقرب الموارد).