جستجو
کد : DK-48112     

تا


پهلوی ، kat عدد. شماره: عاصم هفت تا تیر داشت و به هرتائی مردی را بکشت . (کشف الاسرار ج 1 ص 548 از فرهنگ فارسی معین ).
گاهی در شماره کردن بعدد،«تا» الحاق کنند: دوتا، ده تا، هزارتا، صدهزارتا، هزارهزارتا. و این «تا» چیزی بر معنی عدد نمی افزاید:
رفیقان او با زر و ناز و نعمت
پس او آرزومند یک تا زغاره .

ابوشکور (از فرهنگ رشیدی ).

  • برچسب ها:
  • تا