جستجو
کد : DK-26795     

باباآدینه


دهی از دهستان چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 51 هزارگزی شمال باختری الیگودرز کنار راه مالروکیله به ده آقاجلگه ، معتدل . سکنه آن 19 تن شیعه ، لری ، بختیاری . آب آن از قنات و چاه و محصول آنجا غلات ، تریاک ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. اتومبیل هم میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).