جستجو
کد : DK-26792     

باباآدم


(ریشه ...) گیاهی است با برگی سخت پهن و سطبر. آراقیطون . ارقیطون . مندوس .
  • نوع دیگر آن غیردیواری و غیر ریشه بابا آدم است که آنرا قلقاس گویند.
  • نوع دیگرآن دیواری است و برگهای آن با ریشه هائی که دارد به دیوار می چسبد و دارای برگهای بزرگ و مشبک است .